Een excursie met de klas naar VREDEGOED, de moeite waard!

Wat hebben wij te bieden?
Ons museum, ondergebracht in een historische boerderij, heeft tien deelverzamelingen: turfwinning, timmerwerkplaats, keuken met bedstee, kaasmakerij, ingericht washok, smederij, huiskamer, kruidenier annex postagentschap, vervoer en boerengereedschap.
(zie thema's)

I.s.m Kunst Centraal organiseren wij een workshop
Jet & Jan voor basisschool leerlingen uit groep 5.
Aanmelding kan alleen via Kunst Centraal.

Onder een impressie van de workshop. Klik op de tekst.

Vredegoed Jet & Jan

Wij bieden voor basisschool groepen de volgende mogelijkheden. Na een korte rondleiding krijgen de kinderen in kleine groepjes (ca vijf leerlingen) opdrachten uit te voeren. Ze wegen met een oude bascule, zoeken voorwerpen aan de hand van een fotoblad, combineren beroepen met spreekwoorden, zoeken

IMG_4465DSC02060
Leerlingen bezig met opdracht

ijkmerken op gewichten, enz. Voor elk van de drie leeftijdsgroepen (3/4, 5/6 en 7/8) zijn er gevarieerde opdrachten.
Bij goed weer kunnen er ook op het erf van de boerderij opdrachten uitgevoerd worden, zoals bodemdiertjes zoeken en determineren, boomhoogte meten en jaarringen tellen. En meestal even bij de schapen en lammetjes kijken.
En dan hebben we ons Tienhovens Veenveldje. Daar zien de kinderen hoe er in het verleden verveend werd.
Turf werd gestoken en in deze omgeving vooral gebaggerd. Dat proces hebben we in het veld zichtbaar gemaakt.
En het mooiste is dat de leerlingen ook zelf aan de vervening mogen werken: met de baggerbeugel veenbagger omhoog halen. Afhankelijk van de omstandigheden kan er vaak ook gestoken of gestapeld worden.

IMG_0019
Veenveld voor de leeropdracht


Er zijn dus drie activiteitenclusters: binnen, buiten en op het veenveld. Voor een bezoek gaan we uit van een tot anderhalf uur. Het activiteitenprogramma wordt in overleg met de aanvrager samengesteld. Voor de instructie hebben wij mensen beschikbaar. Voor de begeleiding moet de school zorgen voor één leerkracht of ouder per vijf kinderen.
Als u een bezoek overweegt, belt u dan vroegtijdig. Een goede voorbereiding is een beste garantie voor een fijn en leerzaam uitje.

Wij zien u graag komen!

Informatie speciaal voor scholen: Gerrit van de Kraats,
tel.:030-2713233
g.vdkraats@vredegoed.nl

Zie de prijslijst

© 2018 Nico Witkamp Contact Me