Piet Bakker benoemd tot Erevriend van Streekmuseum Vredegoed

Woensdag 19 november is, ter afsluiting van het seizoen 2014, in Streekmuseum Vredegoed een avond voor vrijwilligers gehouden.
Hans van Bemmel en Bert de Ruiter van de Historische Kring Maarssen hebben, met prachtige foto’s en dia’s een boeiend verhaal verteld over de vele industrieën die zich in de vorige eeuw in Maarssen hebben gevestigd na het graven van het Amsterdam-Rijnkanaal. Door de ligging van Maarssen aan het spoor en de goede bereikbaarheid over het water en over de weg was Maarssen een aantrekkelijke vestigingsplaats geworden om uit te groeien tot, zoals het wel is genoemd, “het Ruhrgebied van de Vecht”.

Na de pauze is, tot zijn grote verrassing, Piet Bakker benoemd tot Erevriend van Streekmuseum Vredegoed.
Piet Bakker was vele jaren de laatste beroepsvisser in de zoetwatervisserij in Tienhoven en omgeving en jachtopziener. Hij was natuurbeheerder, niet van achter een bureau, maar vanuit de praktijk en leefde in en voor de natuur. Hij heeft voor Streekmuseum Vredegoed een tijdelijke tentoonstelling georganiseerd over de zoetwatervisserij en een tijdelijke tentoonstelling over Jacht en Stroperij. Deze laatste was zo indrukwekkend dat deze verlengd ‘moest’ worden.

De op 1 november jl. gehouden Buitendag, waar honderden mensen hebben genoten van de opbrengsten van en producten uit de natuur uit onze streek, is tevens door Piet Bakker georganiseerd.
Als dank voor zijn geweldige inzet voor Streekmuseum Vredegoed overhandigde voorzitter Hans Schuman hem de oorkonde van zijn benoeming en een fotoreportage van al zijn activiteiten van de laatste jaren. Ook is hem een Dvd overhandigd van een lang interview dat hem eerder is afgenomen. Dit interview ging uiteraard over de natuur en natuurbeheer. Deze Dvd met het interview is, in verkorte vorm, ook in het Streekmuseum te zien.

141119 Piet Bakker met oorkonde

Piet Bakker neemt de oorkonde in ontvangst.

© 2018 Nico Witkamp Contact Me