1) Natuurexcursies (passief)

-Met een groep onder deskundige IVN-leiding (Bert van der Tol) de natuur van dit unieke veen-weide-gebied op en rond de boerderij Vredegoed verkennen en leren kennen.
-Met een groep en een IVN-gids de natuur in de omgeving ontdekken. Mogelijkheden hierbij zijn: het Bert Bos Pad in Westbroek, de Molenpolder, het Gagelbos en het Tienhovenskanaal.


2) Natuurbeleving (actief)

-Werken in groepjes op de boerderij / het landgoed. Voorbeelden zijn het maken van een houtwal, sloten en grasland onderhouden en het aanleggen van voorzieningen voor dieren zoals vleermuizen of ringslangen.

Deze activiteit wordt begeleid en de mensen gaan actief aan de slag.
De activiteiten kunnen ook buiten het landgoed worden uitgebreid in samenwerking met Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Vredegoed pacht land van en onderhoudt goede contacten met deze organisaties.
Nu al kunnen particulieren, groepen en bedrijven hiervoor terecht via de website van het IVN en Milieu Centrum Utrecht.

3) Boerderijbeleving

Het is mogelijk voor groepen of particulieren een ‘dag op de boerderij’ te ervaren. Daarbij is het mogelijk te helpen bij het verzorgen van de dieren of om landbouwwerkzaamheden te verrichten, zoals gras maaien, oogsten, natuurgronden afmaaien met de hand. Tevens is het mogelijk, op afspraak, de monumentale boerderij binnen te bezichtigen, waar zich nog originele Jugendstil kenmerken in bevinden zoals de houten trap uit 1900.

4) Cultuurhistorische tochten

Excursies onder leiding van de IVN-gids . Het is mogelijk om te wandelen, te fietsen en te varen in allerlei cultuurhistorisch interessante gebieden in de Vechtstreek. Zo zijn er excursies rond ontginningen in veengebieden. Er kan gevaren worden met een fluisterboot onder leiding van de gids die vertelt over het kwelwater en het trilveen. Dat gebeurt in samenwerking met Staatsbosbeheer.
Er zijn diverse fietstochten langs de buitenplaatsen aan de Vecht, langs de inrichting van de polders en richting de Utrechtse Heuvelrug. Zo gaat men van rivierlandschap langs polders tot aan het zandlandschap.
Ook zijn er mogelijkheden om naar het Noorderpark te gaan en kennis te nemen van de herinrichting van het land en de doelen die daarbij beoogd worden.

5) Waterlinietochten

Een fietstocht onder leiding van een gids die voert door het Noorderpark langs diverse forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De linie bestaat uit 60 verschillende forten van Muiden tot aan de Biesbosch. Het hele gebied kon bij oorlogsdreiging onder water worden gezet. In deze regio liggen forten als Ruygenhoek, fort Vechten, fort De Gagel en fort Tienhoven op korte afstand van elkaar. De cultuurhistorische aspecten worden onderweg toegelicht.


6) Vechtstreektochten

Fietstochten onder leiding van het IVN, toegespitst op de buitenplaatsen, het landschap er om heen en de bodem en de geologische informatie die we daaruit afleiden.


7) Educatie aan scholen

In samenwerking met de Agrarische Natuur Vereniging is het project ‘Boerderij in de Kijker’ onlangs gestart om schoolklassen kennis te laten maken met de boerderij.
Het is een lesprogramma van een paar uur tijdens een bezoek aan de boerderij. Schapenboerderij Vredegoed doet daar het komende jaar aan mee en biedt tevens de gelegenheid tot een combinatiebezoek aan het museum. Er doen zeven boerderijen mee in het Noorderpark en zij ontvangen een paar honderd scholen uit de regio en stad Utrecht.

8) Informatiecentrum en kleine bibliotheek

In de centrale ruimte van Vredegoed wordt een informatiecentrum van het IVN ingericht en de Waterschappen en een kleine bibliotheek met naslagwerken over natuur, planten en water met een regiofunctie. Ruimtes voor ontvangst van excursiegroepen en voor kleine vergaderingen, gecombineerd met een koffiehoek.
In dit infocentrum kan ook, telefonisch of per computer, de reservering worden gedaan voor een ‘combinatiearrangement’ van een museumbezoek, gecombineerd met andere activiteiten voor één dagdeel of een hele dag.

9) Combinatie met horeca-arrangementen

Voor groepen en particulieren is het straks mogelijk om een bezoek aan informatiecentrum en museum VredeGoed te combineren met een koffietafel, lunch of diner in lokale horecagelegenheden zoals café-restaurant “Het Olde Regthuys” of eetcafe “Het Kikkertje” in Tienhoven.

Zie de prijslijst

© 2018 Nico Witkamp Contact Me