Doelstelling


De stichting Boerderijmuseum VredeGoed streeft naar een bezoekers/informatiecentrum.
Een zeer belangrijk onderwerp in Tienhoven/Oud-Maarsseveen.
De historie van de dorpen die vroeger ontstaan zijn door, en leefden van de veenwinning en het turfsteken wordt verteld.
Dit onderwerp komt breed aan bod in
Streekmuseum VredeGoed, waar allerlei veengereedschap te zien is en informatie wordt gegeven.
Er worden excursies georganiseerd naar de ontginningen in de omgeving door een gids.
Een deel van het lage land achter VredeGoed is tot "petgat" omgevormd, waar leerlingen tijdens de excursie zelf turf kunnen steken.
Ook interessant is het effect van de huidige landbouw op de veenbodem.
Er wordt boeiend verteld over de vernatting van het land wat daardoor ontstaat.
In dit kader is een bezoekers/informatiecentrum Vredegoed, gecombineerd met een historisch museum, natuurexcursies in het gebied door gidsen, goed in het verlengde daarvan kunnen liggen. Bij Vredegoed staat het gebied Molenpolder, Bethunepolder, Tienhovense Plassen centraal, een natuurgebied dat naadloos aansluit op het Noorderpark.

Historie van het museum

Gedurende ongeveer vijftig jaar heeft de heer Theo Schouten uit Oud-Maarsseveen een groot aantal objecten verzameld die een beeld geven van het plattelands- en boerenleven en het dagelijks bestaan van een lokale gemeenschap in de vorige eeuw. De heer Schouten is ook chroniqueur van de regionale gemeenschap door de uitgifte van een zeven publicaties met oude prenten en ansichtkaarten van de lokale gemeenschappen. Het boerenmuseum ‘Wat Een Geluk’ was tot voor kort gevestigd in de bijgebouwen van het woonhuis van de heer Schouten in Oud-Maarsseveen. De collectie is dermate uitgebreid dat het onmogelijk is de collectie op verantwoorde wijze ten toon te stellen en voor het publiek toegankelijk te maken. De heer Schouten schenkt zijn collectie om niet aan de Stichting, onder voorwaarde dat deze als geheel intact blijft en toegankelijk gemaakt voor het publiek.

Realisering

Daarom is een Stichting opgericht om de collectie, van cultuurhistorische waarde, in stand te houden en op een overzichtelijke wijze te presenteren in een museum. Het museum is toegankelijk en bedoeld voor een breed publiek, jong en oud, in de regio Utrecht maar ook daarbuiten.
Boerderijmuseum VredeGoed beoogt het culturele bewustzijn en zorg voor cultureel erfgoed bij burgers en publiek buiten de gemeente te versterken en te vergroten en biedt cultuureducatie aan een breed jong publiek binnen de Vechtgemeenten en de regio Utrecht en ontspanning en een feest van herkenning aan oudere bezoekers.

Locatie

Een buitengewoon geschikte ruimte is gevonden in een stal van de boerderij
VredeGoed in Oud-Maarsseveen. Deze monumentale langhuisboerderij dateert van 21 juni 1906 en heeft vele Art Nouveau en Jugendstil elementen en is daarmee op zich al een bezoek waard. De boerderij ligt in het buitengebied van Maarssen midden in de prachtige natuur, grenzend aan het Noorderpark en de Bethunepolder. Het geschikt maken van een grote stal als museum vergt echter een grote investering in geld en menskracht van vrijwilligers. De boerderij heeft op dit moment een agrarische bestemming – er is een schapenhouderij in gevestigd. De procedure om te komen tot een wijziging van de bestemming in een gemengde bestemming is gerealiseerd, in samenspraak met de gemeente Maarssen.

Voor groepen en particulieren is het mogelijk om een bezoek aan informatiecentrum en Streekmuseum VredeGoed te combineren met een koffietafel, lunch of diner in lokale horecagelegenheden zoals café-restaurant “Het
Olde Regthuys” of eetcafe “Het Kikkertje”in Tienhoven. Of een tochtje te maken met een huifkar “de Hinnikwagen” in de omgeving.

© 2018 Nico Witkamp Contact Me